Laboratorium 4

MODUŁ CZYSTEGO SPALANIA, WYTWARZANIA I OCZYSZCZANIA BIOPALIW ENERGII ALTERNATYWNYCH ORAZ POMIARU CZYSTKOŚCI SPALIN
Prace w laboratorium dot. szeroko rozumianej ochrony środowiska połączonej z energetyką odnawialną. Laboratorium prowadzi badania cieplne, chemiczne i przepływowe, które są wsparte najnowocześniejszymi metodami modelowania numerycznego.
Kontakt: 
Laboratorium 04
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Dr hab. inż. Dariusz Kardaś
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 699 51 66
fax: +48 341 61 44
email: dk@imp.gda.pl
​Odbiorcy produktu
 • przemysł: branża paliwowa i energetyka 
 • firmy zajmujące się analizami chemicznymi 
 • drobni przedsiębiorcy wykonujący ekspertyzy dla zleceniodawców z przemysłu
 • przemysł drzewny
 • rolnictwo
 • zakłady utylizacji odpadów
 • oczyszczalnie ścieków 
Usługi
•    analiza spalin- badanie składu gazów takich jak: CO, CO2, CH4, HF w trybie pomiaru ciągłego
•    kompleksowe obliczenia przepływu masy i energii w instalacjach przemysłowych z uwzględnieniem wykonania koniecznych pomiarów cieplno przepływowych
•    badanie zanieczyszczeń powietrza 
•    analiza gazów z procesów pirolizy i zgazowania - badania składu przemysłowych strumieni gazowych między innymi z procesów pirolizy i zgazowania
•    pomiar parametrów wody technologicznej - badania parametrów technologicznych wody takich jak zawartość chlorków, przewodność i inne
•    analiza składu stopów metali  - pomiary składu pierwiastkowego: rurociągów, reaktorów, kotłów, turbin bezpośrednio na instalacji u klienta
•    badanie efektywności cieplnej instalacji i izolacji - sprawdzanie szczelności izolacji termicznych 
•    obliczenia numeryczne wymiany ciepła i masy w instalacjach energetycznych 
i przemysłowych - zastosowanie obliczeń CFD do weryfikacji pomiarów cieplnych 
i przepływowych w różnego rodzaju urządzeniach, instalacjach i budynkach
Zaplecze techniczne
 • przenośny analizator XRF, detektor SDD, pomiar składu pierwiastkowego
 • samochód wyposażony w wielofunkcyjny titrator, wyposażony w elektrodę czułą na zmianę barwy, i mieszadło mechaniczne - pomiar czystości wody
 • kamera termowizyjna,  zakres temperatur od -10°C do 250°C, bezkontaktowy pomiar temperatury
 • chromatograf gazowy, detektor FPD, dozownik split-splitles – pomiary czystości powietrza
 • analizator spalin, detektor FTIR, przenośny - pomiar składu spalin
 • przepływomierze i czujniki temperatury  - pomiar przepływu i temperatury
 • oprogramowanie
 • klaster obliczeniowy 
Galeria: