Laboratorium 3

MODUŁ DO BADANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I HYBRYDOWYCH UKŁADÓW GRZEWCZYCH
Prace prowadzone są w zakresie identyfikacji rozkładów pól prędkości w pomiarach identyfikacyjnych pracy wymienników ciepła, kanałów przepływowych powietrza, gazów lub par w układach energetycznych, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
 
Kontakt: 
Laboratorium 03
Instytut Maszyn Przepływowych PAN 
Dr Marcin Lackowski
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 6995 256
fax: +48 58 3416 144
email: butrym@imp.gda.pl 
​Odbiorcy produktu
  • przedsiębiorstwa z szeroko rozumianego sektora pomp ciepła, nowych technologii energetycznych. 
  • przedsiębiorstwa o chłodniczo-klimatyzacyjnycm profilu produkcji 
  • firmy zajmujące się szeroko rozumianą technologią produkcji wymienników ciepła
Usługi
•    pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów w szczególności gazów w różnych zagadnieniach technologicznych 
•    pomiary identyfikacyjne pól prędkości w pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację, ogrzewanie nadmuchowe oraz układy wentylacyjne, badanie prawidłowości rozpływu, optymalizacja rozpływu strumieni
•    pomiary identyfikacyjne pól prędkości w elementach instalacji, w instalacjach grzewczych (np. z uwzględnieniem wymienników powietrznych pomp ciepła oraz rekuperatorów) 
•    pomiary identyfikacyjne pól prędkości w obrotowych podgrzewaczach powietrza
•    identyfikacja przepływów przez układy strumieniowe w zastosowaniach związanych z generacją chłodu z ciepła
•    identyfikacja przepływów przez strumienice w zastosowaniach związanych z wykorzystaniem strumienic jako układów pompowych
Zaplecze techniczne
  • system do identyfikacji rozkładów prędkości przepływów PIV. Zestaw będzie posiadał laser o mocy (>30mJ) wystarczającej do pomiarów rozkładów prędkości w stosunkowo dużych objętościach, umożliwi to jego zastosowanie w badaniach wymienników ciepła, gdzie konieczna jest obserwacja rozkładu przepływu powietrza przez wymiennik w stosunkowo dużych objętościach
  • specjalna kamera, która umożliwi pomiar rozkładu prędkości przepływu w urządzeniach strumieniowych, będzie to unikalna możliwość techniczna ze względu na zarówno konieczność obserwacji stosunkowo trudno dostępnych obszarów (nie możliwych do modyfikacji – ze względu na komplikacje samej geometrii strumienicy) jak i bardzo wysokich prędkości przepływu (>300m/s)
Galeria: