Laboratorium 2

MODUŁ DO BADANIA DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH
W laboratorium prowadzone są badania w zakresie kogeneracji energii elektrycznej i ciepła oraz konwersji energii w maszynach wirnikowych i silnikach spalinowych tłokowych.
  
Kontakt: 
Laboratorium 02
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Dr hab. inż. Piotr Lampart     
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk   
  
tel: +48 58 699 52 66
fax: +48 58 341 61 44   
email: lampart@imp.gda.pl    

 
Odbiorcy produktu
  • przedsiębiorcy inwestujący w urządzenia generacji mocy
  • producenci i użytkownicy turbin oraz silników spalinowych
Usługi
•    badania sprawności energetycznej, emisyjności urządzeń kogeneracyjnych z miniturbiną gazową lub silnikiem spalinowym tłokowym 
•    przystosowanie agregatów kogeneracyjnych do zasilania paliwami gazowymi niskokalorycznymi oraz opracowywanie programów sterowania zapłonem przy zasilaniu paliwem niskokalorycznym
•    optymalizacja wybranych parametrów pracy silnika spalinowego (ZS) lub (ZI) zasilanego paliwem niskokalorycznym; opracowanie układu zasilania silnika, algorytmu sterowania i systemów diagnostyki pokładowej silnika agregatu CHP
•    opracowanie systemów sterowania i diagnostyki pracy mikroturbiny biogazowej
•    opracowanie projektów technologicznych układów do kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej przeznaczonych dla gminnych lub lokalnych centrów energetycznych 
w zakresie do 100 MW mocy cieplnej 
•    opracowanie studiów wykonalności modernizacji obiektów ciepłowniczych i ich upgradu do elektrociepłowni oraz modernizacji elektrociepłowni
•    projektowanie siłowni z turbiną parową, gazową, ORC, silnikiem spalinowym tłokowym 
•    projektowanie i badanie sprawności przepływowej układów przepływowych turbin
•    opracowanie projektu układu przepływowego i dokumentacji technicznej turbin jednostopniowych i wielostopniowych w geometrii osiowej, promieniowej i promieniowo-osiowej o mocy do 20 MW 
•    przygotowanie wirników mikroturbin do eksploatacji, kontrola poziomu niewyważania 
i wyważanie wirników podczas przeglądów i po remontach
•    kompletna diagnostyka i analiza dynamiczna układów wirujących

 
Zaplecze techniczne
  • stacje mieszania gazów technicznych i zasilania silników spalinowych tłokowych i turbinowych paliwem biogazowym i syngazowym służące do zasilania badanych agregatów prądotwórczych i kogeneracyjnych paliwem niskokalorycznym w szerokim zakresie składu i wartości
  • wyważarka uniwersalna dedykowana do wirników turbogeneratorów mikroturbin, wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie oraz w zestaw wirników, sprzęgieł i łożysk - umożliwia ona wyważanie wysokoobrotowych wałów o masie do 15 kg i długości do 500 mm
  • oprogramowanie numeryczne AGILE dla badania sprawności układów przepływowych oraz projektowania układów łopatkowych turbin osiowych i promieniowych  
Galeria: