Laboratorium 1

MODUŁ MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
W laboratorium możliwe jest wyznaczenie sprawności turbin wiatrowych w tunelu aerodynamicznym (komora pomiarowa f = 5 m). Ekspertyzy prowadzone w największym w Polsce tunelu aerodynamicznym znajdującym się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie
Kontakt: 
Laboratorium 01
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel: +48 58 699 52 02
fax: +48 58 341 61 44
email: Piotr.Doerffer@imp.gda.pl
Odbiorcy produktu
  • przedsiębiorstwa produkujące lub importujące siłownie wiatrowe małych mocy
  • firmy instalatorskie i deweloperskie zainteresowane budownictwem plus energetycznym
Usługi
•    badanie charakterystyki efektywności wiatraka systemu (wiatrak, generator, akumulator)
•    badanie szczegółowe charakterystyki wiatraka dla dowolnej prędkości wiatru, sekwencja obciążeń pozwalająca na wyznaczenie charakterystyki mocy produkowanej przez generator
•    pełne badania wiatraka uzupełnione o charakterystyki samego wirnika (pozwalające na określenie strat na generatorze)
•    pomiar sił aerodynamicznych działających na wiatrak w pełnym zakresie prędkości wiatru 
i generowanej mocy przez wiatrak, dodatkowo na innych elementach turbin wiatrowych, wyznaczanie momentów obrotowych wywieranych przez wirniki, pomiar obrotów wirników
•    pomiar pola prędkości wokół wiatraków
•    pomiar naprężeń działających na elementy konstrukcji wiatraków
•    badanie generacji prądu elektrycznego przy różnej dynamice zmienności wiatru
•    symulacje numeryczne CFD przepływów i obciążeń elementów wiatraka
•    symulacje numeryczne obciążeń mechanicznych działających na elementy wiatraka
•    numeryczne prognozowanie lokalizacji turbiny wiatrowej na podstawie poziomu zurbanizowania, ukształtowania terenu i danej róży wiatrów
•    cechowanie różnych urządzeń do pomiaru ciśnień i prędkość

Planowane jest wdrożenie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
Zaplecze techniczne
  • demontowany zestaw pomiarowy do badania efektywności turbiny wiatrowej lub zespołu turbina/generator dedykowany do tunelu aerodynamicznego o średnicy 5 m znajdującego się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie
Galeria: